Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR). Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, etc. De Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak.

 

Zij bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daarop haar advies of instemming. Ook brengt de Medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aangaan en/of het onderwijs ten goede komen. De Medezeggenschapsraad heeft regelmatig contact met de directie die als adviseur de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bijwoont.De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Iedere geleding levert drie leden, die door middel van een verkiezing worden gekozen uit hun eigen achterban. Een lid van de raad heeft zitting voor een periode van 4 jaar. Een lid kan ten hoogste twee maal achtereen gekozen worden.

De MR vergadert minimaal vier maal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. De verslagen zijn terug te vinden op deze pagina (of op de website)

 

Verslag vergadering 20 november 2017

Verslag vergadering 9 oktober 2017

Verslag vergadering 4 september 2017

Verslag vergadering 19 juni 2017

Verslag vergadering 8 mei 2017

Verslag vergadering 13 maart 2017

Notulen 24 oktober 2016

Notulen 12 september 2016

Notulen 25 mei 2016

Notulen 21 maart 2016

Notulen 10 februari 2016

Notulen 7 januari 2016

Notulen 29 januari 2015

Notulen 6 oktober 2015

Notulen 29 april 2015

 

 

SAMENSTELLING MR NUTSSCHOOL BEZUIDENHOUT

Ouders: 

 

Mw. Karin Harmsen

Mijn naam is Karin Harmsen, ik ben moeder van David (groep 7) en Timon (groep 4). Sinds mijn kinderen de korte afstand tussen onze voordeur en die van de Nutsschool overbruggen, ben ik een enthousiaste Nutsschoolouder. Ik wil me dan ook graag inzetten om ervoor te zorgen dat dit een prettige school blijft voor de kinderen (maar ook voor ouders en personeel). Nadat ik met veel plezier een tijdje klasseouder ben geweest, is het nu tijd voor de MR.

 

Ik werk als beleidsmedewerker bij de provincie Zuid-Holland, op dit moment als beheerder van een openbaar vervoer-concessie. Ook ben ik lid van de ondernemingsraad voor de vrije lijst: professioneel Zuid-Holland.

 

Op mamadag (maandag) plant, schoffel en sproei ik met kinderen uit groep 3 en 4 in de schooltuin.

 

Dhr. Ernst-Jan van Broeckhuijsen

Mijn naam is Ernst-Jan van Broeckhuijsen en ik ben vader van Sophie uit groep 5. In het dagelijksleven ben ik beleidscoordinator bij het ministerie van Economische Zaken, naast mijn werk doe ik vooral veel aan scouting. Zowel in studie als in werk heb ik het nodige gedaan aan medezeggenschap en ondernemingsraad. Mijn achtergrond is bestuurskunde en dan met name de financieel economische kant daarvan. Het is goed dat we als Nutsschool 'n stevige medezeggenschap hebben, zet ik me graag voor in.

 

Dhr. Lennert Luik

Mijn naam is Lennert Luik, ik ben getrouwd met Arianne en we hebben drie kinderen. Valentijn (groep 8), Florian (groep 5) en Olivia (groep 3). Ik werk als consultant bij een managementconsultancy bureau, en zit al een aantal jaar bij het Kenniscentrum Officiele Overheidspublicaties. Ik doe daar projecten voor onder andere de wettenbank (wetten.overheid.nl).

In de tijd dat Valentijn nog op de creche zat, was ik een tijd voorzitter van de overkoepelende ouderraad van DAK waar we ongeveer 70 kindercentra vertegenwoordigden. Hier heb ik het belang van een goede oudervertegenwoordiging ingezien, en dat ouders het verschil kunnen maken. Ik hoop in de MR van de Nutsschool vooral te kunnen bijdragen aan een goed verloop van de uitbreiding van de school in de komende periode.

 

Dhr. Sef Teerink

Mijn naam is Sef Teerink en woon sinds 2005 in Bezuidenhout. Ik ben vader van Tessel uit groep 5 en Jetze in groep 3b.

Ik werk als beleidsadviseur op de afdeling ruimtelijke ontwikkeling bij de gemeenten Voorschoten en Wassenaar. Ik heb de afgelopen jaren onder andere als stedenbouwkundige geadviseerd over de huisvesting van scholen. Ook heb ik geruime ervaring opgedaan in de medezeggenschap.

 

Ik wil de komende tijd graag mijn kennis en ervaring inzetten voor onze school. Met mijn achtergrond en interesse is het voor mij een logische stap om me binnen de MR bezig te houden met het thema huisvesting. Maar ik ben juist ook geïnteresseerd in voor mij nieuwe onderwerpen, en hoop daar met een frisse blik een bijdrage aan te kunnen leveren.

 

In mijn vrije tijd probeer ik me regelmatig op het rugbyveld te begeven en ben ik vrijwilliger bij de brandweer in Voorschoten.

 

Personeel:
 
Mw. Cindy Toussain-Groen (Intern Begeleider en groep 5)
Mijn naam is Cindy Toussain-Groen.
Ik zit sinds het schooljaar 2009-2010 namens de leerkrachten in de medezeggenschapsraad. 
Ik sta op maandag voor groep 5. Dit doe ik met veel plezier. 
Ik vind dat er op Nutsschool Bezuidenhout een prettige sfeer is en een fijn pedagogisch klimaat. Om (onder andere) bovenstaande dingen te handhaven is het belangrijk, dat we met elkaar in gesprek blijven. De medezeggenschapsraad speelt daar ook een rol in.
Samenwerken en dingen bespreekbaar maken vind ik belangrijke voorwaarden om de medezeggenschapsraad een goed werkend orgaan te laten zijn.

Cindy Toussain
cgroen@nutsschoolbezuidenhout.nl


Mw. Erica van den Berg (groep 7)
Mijn naam is Erica van den Berg.
Sinds 2008 werk ik op Nutsschool Bezuidenhout. Momenteel ben ik groepsleerkracht van groep 7. Ik zit vanaf 2014 in de medezeggeschapsraad namens de leerkrachten. Ik vind het belangrijk dat kinderen en ouders en het team van Nutsschool Bezuidenhout hun belangen vertegenwoordigd zien in een transparant en betrokken MR. Doel van alle betrokken partijen is kwaliteit van onderwijs in de breedste zin van het woord. Ik hoop hieraan een bijdrage te kunnen leveren.
 
Erica van den Berg
evdberg@nutsschoolbezuidenhout.nl

 

Mw. Karin van der Linde (groep 3b en groep 6)

Mijn naam is Karin van der Linde. Ik ben getrouwd, heb 2 dochtertjes en woon hier in de wijk.

Sinds 2014 werk ik op Nutsschool Bezuidenhout. Twee dagen in de week ben ik leerkracht van groep 3, en een dag in de week ben ik leerkracht van groep 6. Het mooiste aan dit beroep vind ik de grote rol die je speelt in het leven van een kind en het feit dat je echt een verschil kunt maken voor iedere individuele leerling in de klas. Het fijne aan deze school vind ik dat er een goede sfeer en omgang is tussen  leerlingen, ouders en leerkrachten. Hierdoor zijn veel dingen bespreekbaar en zijn er ook veel mogelijkheden om dingen op- en aan te pakken.  

Sinds 2015 zit ik in de Medezeggenschapsraad.  Deze rol sluit aan bij datgene wat voor mij het werk waardevol maakt: onderwerpen met elkaar kunnen bespreken, samen onderwijs verbeteren en aanpakken. Ik vind het fijn om een actieve rol te kunnen spelen in belangrijke ontwikkelingen binnen het onderwijs en bij ons op school.

 

Karin van der Linde

kvdlinde@nutsschoolbezuidenhout.nl