Nieuws - pagina 2

Wachtwoord op fotoalbums

14 september 2018 - 

Inmiddels is er een wachtwoord beschikbaar voor de foto-albums die op de groepspagina's zijn geplaatst. Indien de leerkracht van een groep voor het eerst een nieuw album aanmaakt, krijgt u het wachtwoord via Emailworks toegestuurd. We vragen u vetrouwelijk met dit wachtwoord om te gaan.

 

Presentatie info-avonden

14 september 2018 - De presentatie zoals deze de drie-infoavonden is gegeven in de gymzaal, kunt u hier terugvinden

Afscheidsmusical groep 8

05 juli 2017 - 

Op vrijdag 30 juni voerden de leerlingen van groep 8 hun afscheidsmusical op. Familieleden en het bijna voltallige schoolteam genoot van het optreden. De kinderen hadden er samen met Juffrouw Jenneke, meester Arend én juffrouw Claudia hard aan gewerkt. Heel bijzonder was het decor dat door ouders én leerlingen was geschilderd. Ook hadden veel ouders tijd gestoken in het oefenen van de scenes, het duidelijk leren praten en het oefenen van de solo-zangstukken. Het was een mooie voorstelling als afsluiting van een mooie tijd op "De Nuts". 

 

Meer foto's staan in dit fotoalbum

Oordeel inspectie over onze school

15 juni 2016 - Op dinsdag 14 juni heeft de onderwijsinspectie onze school bezocht. Er zijn observaties in de klassen geweest en er is geproken met leerlingen, leerkrachten, de intern begeleider en de directeur. Zo ontstaat er een beeld over de school waar de inspectie dan een oordeel over heeft. Op zeven van de acht standaarden hebben we het predikaat 'Goed' gekregen. Daarmee halen we als eindoordeel ook de beoordeling 'Goed'!

 

Dit is de hoogste beoordeling die de inspectie kan geven aan een school. Team, IB-er en Directie zijn erg trots op dit resultaat. Er is hard gewerkt de afgelopen jaren en het is fijn om te zien dat dat ook door de inspectie wordt gezien en erkend.

 

 Standaard  Oordeel inspectie 
 Resultaten in de kernvakken Goed 
 Vervolgsucces Goed 
 Zicht op ontwikkeling Goed 
 Didactisch handelen Goed 
 Toetsing en afsluiting Goed
 Veiligheid Goed 
 Evaluatie en verbetering Voldoende
 Kwaliteitscultuur Goed 

 

1 2