Nieuws

20 mei 2019

Thematisch werken

Beste ouders/verzorgers,

Op 13 mei start de pilot rondom het thematisch werken. Aan deze pilot doen de groepen 1&2, 4&5 en 6&7 mee. Binnen deze combinaties wordt door de leerkrachten samengewerkt. De kinderen zullen dus af en toe vertellen "dat ze een andere meester of juf hadden vandaag".

Het thema dat in deze pilot centraal staat heet "reisbureau de wereld". Dit klinkt alsof het vooral een aardrijkskundig onderwerp is, maar de insteek is juist om binnen een thema zoveel mogelijk vakken op een natuurlijke manier met elkaar te verbinden en tot betekenisvol onderwijs te komen.

Bij enkele onderdelen zullen ook de groepen 3 en 8 aansluiten.

In deze "themabrief" leggen wij uit aan welke doelen de kinderen gaan werken. Wij vragen u om thuis regelmatig te vragen en te bespreken wat uw kind die dag gedaan en geleerd heeft. Daarmee versterkt u het leereffect.

 

 


Thematisch werken

 

Het thema begint op 6 mei met een startweek waarin we de kinderen nieuwsgierig maken naar de inhoud van het thema. Immers: je bent meer bereid tot leren als je zelf nieuwsgierig bent en vol met vragen zit waar je het antwoord op wilt weten. Daarbij hanteren we nieuwe en activerende werkvormen.

Na de startweek beginnen de "ateliers", die telkens in het kader staan van een specifiek vak. De leerkrachten hebben zich per vak gespecialiseerd en de lessen voorbereid. In het rooster leest u "wie – wat – waar – wanneer". U vindt ook nog korte omschrijvingen van de inhoud van de vakateliers.

We hopen op een aantal sprankelende en leerrijke weken en zien u graag op de eindpresentatie, waarover u nog nader bericht krijgt. Ook horen we dan graag hoe u, als ouder, de pilot hebt ervaren. Mochten er tussentijds vragen en/of opmerkingen zijn: stel ze vooral!

Met vriendelijke groet het team Nutsschool Bezuidenhout

 

De volledige themabrief leest u hier