Groep 8A

Welkom op de site van groep 8A

Je kan via de rechterkolom oefenmateriaal, extra woorden en doelenposters vinden per vakgebied.


Met enige regelmaat ververs/ vernieuw ik de inhoud van de site.


Op deze site lezen en zien jullie wat wij zoal doen in onze klas. Veel kijkplezier!

 

De groep heeft op woensdag en vrijdag gym van juf Lisa en om de twee weken op vrijdag muziekles van juf Elisa.

 

Ik vind het fijn om contact te houden met ouders. Dit kan door een mailtje te sturen naar mij. U kunt mij bereiken door te mailen naar:

s.vwalstijn@nutsschoolbezuidenhout.nl

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Saartje van Walstijn 

BERICHTEN

25 mei 2021 - Laatste periode
Jeetje, wat gaat de tijd toch vlug. Nog maar 7 weken en dan zit het er voor onze kanjers op. Een nieuwe periode, op naar de middelbare school. We gaan er met elkaar nog een fantastische laatste 7 weken van maken met veel geoefen voor de musical en heel veel duimen zodat we de laatste week nog op kamp kunnen. 

10 apr 2021 - Centrale Eindtoets (20/21/22 april)
De Centrale Eindtoets vindt plaats op 20, 21 en 22 april. Het is een toets waar de kinderen de afgelopen 8 jaar op zijn voorbereid. De weken voorafgaand aan de Eindtoets zullen we geregeld oefenen met de vraagstelling, manier van invullen en de manier van werken. De informatie voor deze Eindtoets kun je vinden in het 'krantje' wat meegegeven is aan de kinderen. Daarnaast kan je ook informatie vinden op de volgende website: www.centraleeindtoetspo.nl

 

Op dinsdag en woensdag zullen de taken taal en rekenen aan bod komen. Taal bestaat uit spelling, begrijpend lezen en grammatica. Op donderdag zal ook wereldoriëntatie aan bod komen wat bestaat uit geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. 

 

De uitslag van de Eindcito wordt aan ons bekend gemaakt op 17 mei. Vervolgens zullen wij alle resultaten bekijken en printen. Wij zullen deze na 17 mei op papier aan de kinderen meegeven. Eventueel is er nog een vervolgafspraak nodig om over het advies te spreken. 

 


29 mrt 2021 - Eerste beloning
Het koekjeskind!

 

Als we een klassendoel hebben bereikt moeten we natuurlijk ook het succes vieren. Dit doen wij door middel van het koekjeskind. Een leerling uit de klas had dit idee gehoord via een ander vriendinnetje die dit ook deed. Zo is dit idee als beloning ontstaan. Vandaag is het gestart! 

 

Eenmaal of tweemaal per week is een kind de gelukkige om op zondag- of woensdagmiddag iets lekkers te bakken voor de klas. Ik ben onwijs benieuwd naar alle creaties. Om alle gebakjes te kunnen onthouden en een lekker gerechtje van een klasgenoot misschien na te maken zie ik graag recepten tegemoet. Je kan natuurlijk een recept fotograferen, maar dat is veel minder leuk. Ik hoop dat de kinderen een word-document kunnen maken waarin zij zelf omschrijven hoe het recept gemaakt moet worden. Nog leuker, als hier ook foto's aan toe worden gevoegd. Aan het einde krijgt ieder kind dan een receptenboek van 8A. 

 

Een voorbeeld van een recept kan je hier vinden.

Daarnaast kan je via deze link zien wie er wanneer aan de beurt is. 


16 mrt 2021 - Klassendoel
Om de laatste 4 maanden van de basisschooltijd tot een succes te brengen hebben wij maandag 15 maart een klassengesprek gevoerd. Met als doel iedereen bewust maken van het feit dat we er met elkaar voor moeten zorgen dat iedereen in de klas deze tijd leuk kan afsluiten.

 

Als eerste hebben we nogmaals teruggeblikt op de coronatijd Er waren veel overeenkomsten van gevoelens die elk kind bijna heeft ervaren. Maar ook verschillen. Het was mooi om te zien dat de kinderen goed naar elkaar keken en luisterden. 

 

Ten tweede hebben we gesproken over waar we de afgelopen 5 weken verdrietig over zijn geweest. Zodat we inzichtelijk kunnen maken waar we de komende tijd op moeten letten zodat iedereen zich fijn voelt in de klas. 

Nadat we hier uitgebreid over hebben gesproken hebben we een klassendoel opgesteld waar we deze week aan gaan werken: 'Na de komende 3 grote pauzes voelt iedereen zich fijn en vrolijk'. Dit gaan we bereiken door voorafgaand aan de grote pauze een aantal dingen te bespreken en na de pauze te evalueren. Mocht dit slagen wordt dit uiteraard gevierd. De 'beloningen' zijn al uitgebreid besproken en de kinderen kunnen niet wachten om een beloning te verdienen. 

 

Elke week zetten wij een doel centraal waaraan gewerkt wordt. Telkens een moeilijker of groter doel. We zullen jullie op de hoogte houden van onze klassendoelen en gevierde successen!


16 mrt 2021 - Levensdagboek
Om mooi terug te kunnen kijken op de basisschooltijd wordt er door de leerlingen uit groep 8 een 'Levensdagboek' gemaakt. Het is een tijd waarin je namelijk een groot deel van je leven afsluit wat wordt vervolgd door een mooi en nieuw avontuur op de middelbare school.

Hoe tof is het dan dat je over 10 jaar nog eens terugkijkt op alles tot aan het einde van de basisschool?

 

De juffen van groep 8 hebben een schema gemaakt met een tijdspad voor het levensdagboek. Daarnaast ook een begeleidende brief voor de kinderen met informatie. Lees het eens op je gemak door.

 

Informatiebrief Levensdagboek
Beoordeling Levensdagboek

 

De begeleiding en uitwerking vindt plaats op school. Wat aan het einde van een week niet af is wordt wel mee naar huis genomen om daar afgemaakt te worden. Vervolgens kunnen kinderen ook alvast de geschreven tekst in Word zetten zodat ze elke week een beetje doen i.p.v. alles op het laatste moment. 

 

Ik hoop dat de kinderen net zo enthousiast zijn over dit werkstuk als ik dat ben. 


13 feb 2021 - Extra activiteiten
De corona tijd heeft ook veel positieve kanten. Je denkt meer na over wat je belangrijk vindt om de kinderen mee te geven, helemaal in dit laatste jaar van hun basisschoolcarrière.

Zo vind ik het belangrijk dat ze, ondanks alles wat ze nu missen, kunnen terugkijken op veel plezier en mooie momenten die ze met elkaar hebben gedeeld en nu met elkaar aan het delen zijn. 

In het onderwijs komt dit naar voren door elke dag af te sluiten met een activiteit in tweetallen, groepjes of klassikaal. De meeste van deze activiteiten heb ik gefotografeerd en kan je nu bekijken bij de foto's. Daarnaast wordt de dag afgesloten met een vraag. Voorbeelden van een afsluitende vraag zijn: 'Waar ben jij vandaag dankbaar voor?', 'Wat vond je vandaag vermoeiend? Of juist leuk', 'Naar welke middelbare school ga je?. Elke dag een nieuwe vraag. 

 


03 nov 2020 - Juf Esmee
Beste ouders,

 

Mijn naam is Esmee. Sinds 26 oktober loop ik met veel plezier elke maandag en dinsdag stage bij uw kinderen in de klas. Ik kom vanaf de hogeschool leiden en ben een vierdejaars PABO student. Mijn hobby's zijn wandelen en lezen. Ik kijk erg uit naar de komende periode! 

 

Met vriendelijke groet,

Esmee de Leeuw