Aanmelden

Het kiezen van een school voor uw kind wilt u weloverwogen doen. Daarom geven wij geïnteresseerde ouders de kans om de school te komen bekijken. We doen dit onder schooltijd zodat u een goede indruk krijgt van de gang van zaken. De directeur vertelt over het onderwijs dat we geven en daarna geven leerlingen uit de hoogste groepen een rondleiding door het gebouw. Voor de data van deze rondleidingen kijkt u hier.
    This information is available in English at the website of the municipality 

 

 

 

 

  

1.1             Gemeentelijke afspraken

In de nieuwe situatie melden ouders hun kind aan vanaf 3 jaar. Ook kunnen ouders voor meerdere scholen kiezen. Dit gebeurt omdat dat zo in de Wet op het primair onderwijs staat en op basis van een eigen evaluatie. Ook komt het tegemoet aan wensen van ouders.

 

Aanmeldproces

 

Aanmelden op de basisschool van uw keuze kan vanaf de derde verjaardag van uw kind.

Aanmelden kan door het aanmeldformulier dat u heeft ontvangen van de gemeente Den Haag volledig ingevuld op te sturen naar onze school.

De aanmelding is een voorlopige aanmelding.

Bij het aanmelden heeft u het Burger Service Nummer van uw kind nodig.

Woont u buiten Den Haag? Dan ontvangt u het aanmeldformulier niet via de Gemeente. U kunt het opvragen op school door een mail te sturen naar mevrouw den Dekker (administratiefmedewerker)  via hddekker@nutsschoolbezuidenhout.nl. Ook is het formulier te downloaden op de website van de gemeente Den Haag.

 

Toelating

Aanmelden bij onze school betekent niet altijd dat uw kind ook is toegelaten. Bij ons krijgen broertjes en zusjes van leerlingen die al bij ons op school zitten voorrang. Voor de overgebleven plekken komen alle kinderen in aanmerking die zijn aangemeld, echter het maximaal aantal leerlingen dat we per jaar kunnen plaatsen bedraagt 60 (per kwartaal 15). Bij teveel aanmeldingen zal er ongewogen worden geloot.

 

Wennen 

Voor het eerst naar school gaan, is een spannende aangelegenheid voor jonge kinderen. Voorafgaand aan de vierde verjaardag mag een kind vier dagdelen komen wennen in de groep. Een uitzondering hierop zijn de kinderen die in -of vlak vóór- een schoolvakantie vier jaar worden. Hierbij adviseren we de wendagen achterwege te laten en te starten met halve dagen na de vierde verjaardag.

 

Later aanmelden

Soms worden kinderen pas later aangemeld op onze school. We noemen dit ‘zijinstroom’. Hiervoor geldt dat we alleen kunnen plaatsen als er een vrije plek is in de betreffende groep. Op grond van de informatie die we van ouders ontvangen, nemen we altijd contact op met de school waar de leerling wil vertrekken. De nieuwe leerling maakt bij ons enkele kleine methode-toetsen en gaat twee dagdelen wennen in de nieuwe groep. Tijdens dit traject (of direct na afloop) bepalen we of de leerling en de nieuw beoogde groep gebaat is bij een plaatsing op onze school. Het volledige protocol zijinstroom vindt u hier.

 

U kunt hier het aanmeldformulier voor de zij-instroom downloaden