De kernwaarden van onze school

Nutsschool Bezuidenhout wil kinderen toerusten om bewust, kansrijk en verantwoord te kunnen deelnemen aan de samenleving. De school is ontmoetingsplek én leerinstituut. 

 

Om kinderen bewust, kansrijk en verantwoord te laten deelnemen aan de samenleving hebben ze kennis, vaardigheden en een positieve attitude nodig. In onze visie biedt het model van klassikaal onderwijs de beste structuur om deze kennis, vaardigheden en attitude bij te brengen. Kernwaarden zijn daarbij welbevinden, ontwikkeling, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Over deze kernwaarden leest u hieronder meer.

Onze kernwaarden

  • Welbevinden
  • Betrokkenheid
  • Verantwoordelijkheid
  • Ontwikkeling