Betrokkenheid

We betrekken de leerling bewust bij het leerproces en de vorderingen. We hechten waarde  aan het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met leerling en ouder. Kinderen, ouders en collega’s zijn betrokken bij het leerproces en alles wat daar mee samenhangt. Het is belangrijk dat de ouders zich in de identiteit van de school kunnen herkennen en betrokken zijn bij de organisatie.

 

- Bij het begin van een les vertellen we het doel en willen we voorkennis activeren.

- We horen graag van ouders welke verwachtingen ze van hun kind en de school hebben én welke rol ze daar zelf bij willen/kunnen spelen.

- We maken oa. gebruik van Social Schools om zo goed en gemakkelijk contact te houden met ouders.

- Ouders zijn altijd welkom middels een afspraak.

- We geven alle kinderen een hand bij binnenkomst.

- We organiseren 10-min. gesprekjes met de ouders .

- Directeur staat (meestal) bij de voordeur als de leerlingen binnenkomen.

- We laten zien wat we doen via Social Schools en de website.

- Handelingsgericht werken gebruiken we als uitgangspunt bij het geven van ons onderwijs.

- We maken graag gebruik van actieve ouders bij verschillende activiteiten (o.a. ouderraad, MR, sportdag, etc).