Luizen op school

Ook op onze school komt het voor dat er luis wordt geconstateerd bij één of meerdere leerling(-en). Om dit zoveel mogelijk te voorkomen, hebben we op school een luizenprotocol opgesteld. Hierindn hebben we vastgelegd wat we op school doen ter voorkoming van hoofdluis, wat u thuis kunt doen, wat we doen als er luizen gesignaleerd zijn en wat we dan van ouders verwachten. Het volledige protocol (inclusief kaminstructies) kunt u hier lezen.  Het RIVM geeft een brochure uit over het bestrijden van hoofdluis. Deze brochure leest u hier.