Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft invloed op het beleid van onze school. De MR heeft het recht van advies of instemming op voorgenomen besluiten van het schoolbestuur. Ook kan de MR zelf onderwerpen agenderen die de school of het onderwijs aangaan. De MR vergadert minimaal vijfmaal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. De verslagen zijn terug te vinden op deze pagina. Wilbert Vollebregt woont gedeelten van de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bij als adviseur.
De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Iedere geleding levert drie (of vier) leden, die door middel van een verkiezing worden gekozen uit hun eigen achterban. Een lid van de raad heeft zitting voor een periode van 4 jaar. Een lid kan ten hoogste tweemaal achtereen gekozen worden.


Belangrijke onderwerpen die in de MR besproken worden zijn: de onderwijskundige doelstellingen van onze school; het door de school gevoerde veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid; het toelatingsbeleid voor nieuwe leerlingen; de vakantieregeling (incl. de studiedagen); de huisvesting; de ouderbijdrage etc. Indien u een onderwerp wilt aandragen voor bespreking in de MR, dan kunt u mailen naar PM (MR_NutsschoolBezuidenhout@nutsschoolbezuidenhout.nl), of één van de leden van de MR persoonlijk aanspreken. 

De MR vergadert minimaal vijfmaal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. De verslagen zijn terug te vinden op de website.

Verslag vergadering 17 januari 2024

Verslag vergadering 13 september 2023

Verslag vergadering 14 juni 2023

Verslag vergadering 12 april 2023

Verslag vergadering 8 februari 2023

Verslag vergadering 6 december 2022

Verslag vergadering 21 september 2022

Verslag vergadering 22 juni 2022

Verslag vergadering 11 mei 2022
Verslag vergadering 9 maart 2022

Verslag vergadering 12 januari 2022 

Verslag vergadering 16 november 2021

Verslag vergadering 30 juni 2021

Verslag vergadering 31 mei 2021

Verslag vergadering 24 maart 2021

Verslag vergadering 25 januari 2021

Verslag vergadering 14 december 2020

Verslag vergadering 27 oktober 2020

 
SAMENSTELLING MR NUTSSCHOOL BEZUIDENHOUT

Ouders:

Manon Triebel

Tekst volgt

 

Hermieke Lorwa

Ik ben moeder van twee kinderen die naar de Nutsschool gaan. In de afgelopen 'corona-jaren” heb ik mij gerealiseerd dat ouders een belangrijkere rol spelen bij het onderwijs van hun kinderen dan ik eerder dacht! Naast dat ik graag meehelp op school, wil ik ook graag meedenken met het beleid en de ontwikkeling van het onderwijs.

In de coronatijd heb ik met name het persoonlijk contact gemist met de school en de leerkrachten van mijn kinderen. De Zoom-sessies zijn toch echt anders dan een gesprek van mens tot mens. Ik vind het belangrijk dat de school blijft staan, en blijft zorgen, voor laagdrempelig contact tussen mensen, niet alleen van leerkracht en kind, maar ook tussen de mensen in het netwerk rondom het kind.
Ook vind ik het, onder andere, belangrijk dat wij onze kinderen niet belasten en voeden met de angst voor corona.

Vijftien jaar geleden heb ik mijn carrière als consultant bij een retail adviesbureau aan de wilgen gehangen om zelf een bloemenwinkel te starten. Nadat ik moeder werd, wilde ik minder gaan werken en heb ik de winkel verkocht. Sindsdien werk ik als freelancer in bloemenwinkels, tuincentra en horecazaken aan 'creaties en projecten'. Verder hou ik van buiten bezig zijn: ravotten met de kinderen, wandelen, fietsen en motorrijden.

Voor mij is het belangrijk dat het de rol van de ouders op school gewaarborgd blijft en dat het persoonlijk contact weer prioriteit krijgt in een wereld die steeds digitaler ingesteld is.

 

 

Klaas Renssen

Onze dochter Emma (1c, 2022) gaat sinds 2021 met veel plezier naar de Nutsschool en als ouder wilde ik graag meer betrokken worden bij het reilen en zeilen binnen de school. Mede omdat ik vanuit mijn werk dagelijks belangen van vele mensen behartig heb ik mij daarom kandidaat gesteld als lid van de MR. Inmiddels neem ik met veel enthousiasme en plezier deel aan de MR en ben ik op die wijze actief betrokken bij de school waar mijn dochter (en straks: dochters) naar toe gaan. Daarnaast vind ik het een leuke bijkomstigheid dat ik op deze manier in de voetsporen van mijn eigen moeder treed, omdat zij ook altijd lid is geweest van de medezeggenschapsraad.

 

 

Personeel:
 

Karin van der Linde (leerkracht)

Mijn naam is Karin van der Linde. Ik ben getrouwd, heb 3 dochtertjes en woon hier in de wijk.

Sinds 2014 werk ik op Nutsschool Bezuidenhout. Het mooiste aan dit beroep vind ik de grote rol die je als leerkracht speelt in het leven van een kind en het feit dat je echt een verschil kunt maken voor iedere individuele leerling in de klas. Het fijne aan deze school vind ik dat er een goede vertrouwelijke sfeer en omgang is tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Hierdoor zijn veel dingen bespreekbaar en zijn er ook veel mogelijkheden om dingen op- en aan te pakken.  

Sinds 2015 zit ik in de Medezeggenschapsraad.  Deze rol sluit aan bij datgene wat voor mij het werk waardevol maakt: onderwerpen met elkaar kunnen bespreken, samen onderwijs verbeteren en aanpakken. Ik vind het fijn om een actieve rol te kunnen spelen in belangrijke ontwikkelingen binnen het onderwijs en bij ons op school.

Karin van der Linde

kvdlinde@nutsschoolbezuidenhout.nl

 

 

Gerritje Drost (leerkracht groep 7)

Mijn naam is Gerritje Drost-Heikamp. Ik werk sinds het schooljaar 2018-2019 op de Nutsschool Bezuidenhout. Ik ben gestart met de Pabo toen ik 46 jaar was en in Zuid-Afrika woonde en werkte. Het was een oude droom van mij om in het onderwijs te werken en via via kwam ik erachter dat het mogelijk was om op afstand de Pabo te doen. Tijdens mijn opleiding heb ik de kans gehad om op totaal verschillende scholen stage te lopen, van de meest prestigieuze school van Johannesburg, tot een lokale pre-school voor kinderen van huishoudelijk personeel en de Nederlandse school. Ik vind het geweldig om met kinderen te werken, ze houden je scherp. Ik ben een betrokken persoon en wil graag een actieve bijdrage leveren en meedenken. Er is maatschappelijk veel aandacht voor het onderwijs en dat heeft uiteraard ook een impact op de Nutsschool. Vandaar dat ik graag bij de MR aansluit.