Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft invloed op het beleid van onze school. De MR heeft het recht van advies of instemming op voorgenomen besluiten van het schoolbestuur. Ook kan de MR zelf onderwerpen agenderen die de school of het onderwijs aangaan. De MR vergadert minimaal vier maal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. De verslagen zijn terug te vinden op deze pagina. Wilbert Vollebregt woont de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bij als adviseur.

De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Iedere geleding levert drie leden, die door middel van een verkiezing worden gekozen uit hun eigen achterban. Een lid van de raad heeft zitting voor een periode van 4 jaar. Een lid kan ten hoogste twee maal achtereen gekozen worden.

Belangrijke onderwerpen die in de MR besproken worden zijn: de onderwijskundige doelstellingen van onze school; het door de school gevoerde veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid; het toelatingsbeleid voor nieuwe leerlingen; de vakantieregeling (incl. de studiedagen); de huisvesting; de ouderbijdrage etc. Indien u een onderwerp wilt aandragen voor bespreking in de MR, dan kunt u mailen naar PM (MR_NutsschoolBezuidenhout@nutsschoolbezuidenhout.nl), of één van leden van de MR persoonlijk aanspreken. De huidige leden stellen zich graag aan u voor:

De MR vergadert minimaal vier maal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. De verslagen zijn terug te vinden op de website.

 

Verslag vergadering 30 juni 2021

Verslag vergadering 31 mei 2021

Verslag vergadering 24 maart 2021

Verslag vergadering 25 januari 2021

Verslag vergadering 14 december 2020

Verslag vergadering 27 oktober 2020

Verslag vergadering 24 juni 2020

Verslag vergadering 3 juni 2020

Verslag vergadering 9 januari 2020

Verslag vergadering 28 oktober 2019

Verslag vergadering 2 oktober 2019

Verslag vergadering 18 juni 2019

Verslag vergadering 5 maart 2019

Verslag vergadering 14 januari 2019

Verslag vergadering 6 november 2018

Verslag vergadering 25 september 2018

Verslag vergadering 26 juni 2018

Verslag vergadering 12 februari 2018

Verslag vergadering 20 november 2017

Verslag vergadering 9 oktober 2017

Verslag vergadering 4 september 2017

Verslag vergadering 19 juni 2017

Verslag vergadering 8 mei 2017

Verslag vergadering 13 maart 2017

Notulen 24 oktober 2016

Notulen 12 september 2016

Notulen 25 mei 2016

Notulen 21 maart 2016

Notulen 10 februari 2016

Notulen 7 januari 2016

Notulen 29 januari 2015

Notulen 6 oktober 2015

Notulen 29 april 2015

 

 

SAMENSTELLING MR NUTSSCHOOL BEZUIDENHOUT

Ouders: 

 

Mw. Marië Fabbricotti
Als moeder van Noa (4b, 2018/2019) merkte ik dat ik weinig binding had met de school. Dat wilde ik graag veranderen. Het betrekken van ouders en goede communicatie zijn voor mij punten waar ik op let binnen de medezeggenschapsraad. Verder heb ik altijd wel iets gehad met het behartigen van belangen. Zo heb ik jarenlang in de Tweede Kamer gewerkt voor de D66-fractie en werk ik nu voor de nieuwe gemeente Noordwijk als griffier. De komende jaren zijn belangrijk voor de Nutsschool met de overgang naar de nieuwbouw. Ik hoop daar vanuit de MR een goede bijdrage te kunnen leveren.

 

 

Dhr. Michiel Geschiere
Al sinds 2010 kom ik op de Nutsschool als vader van mijn oudste zoon Casper. Nu hij is vertrokken naar de middelbare school heb ik nog drie dochters op onze school: Eline (Groep 7A), Milou en Louise (beiden 1C). Ik heb de sfeer en de betrokkenheid op de Nutsschool altijd erg gewaardeerd. Ik ben lid geworden van de MR omdat ik me in wil zetten om dit te behouden in een tijd waarin de school snel groeit en we moeten wachten op een nieuw thuis.

In het dagelijks leven werk ik bij het Ministerie van VWS als afdelingshoofd Langdurige Zorg (ouderen- en gehandicaptenzorg). In mijn vrije tijd ga ik graag fietsen, kitesurfen of motorrijden.

 

Dhr. Lennert Luik

Mijn naam is Lennert Luik, ik ben getrouwd met Arianne en we hebben drie kinderen. Valentijn (voortgezet onderwijs), Florian (groep 7) en Olivia (groep 5). Ik werk als consultant bij een managementconsultancy bureau, en zit al een aantal jaar bij het Kenniscentrum Officiele Overheidspublicaties. Ik doe daar projecten voor onder andere de wettenbank (wetten.overheid.nl).

In de tijd dat Valentijn nog op de creche zat, was ik een tijd voorzitter van de overkoepelende ouderraad van DAK waar we ongeveer 70 kindercentra vertegenwoordigden. Hier heb ik het belang van een goede oudervertegenwoordiging ingezien, en dat ouders het verschil kunnen maken. Ik hoop in de MR van de Nutsschool vooral te kunnen bijdragen aan een goed verloop van de uitbreiding van de school in de komende periode.

 

 

Dhr. Xavier van Vliet
Tekst volgt

 

 

Personeel:
 
Mw. Cindy Toussain-Groen (Intern Begeleider)
Mijn naam is Cindy Toussain-Groen.
Ik zit sinds het schooljaar 2009-2010 namens de leerkrachten in de medezeggenschapsraad. 
Ik vind dat er op Nutsschool Bezuidenhout een prettige sfeer is en een fijn pedagogisch klimaat. Om (onder andere) bovenstaande dingen te handhaven is het belangrijk, dat we met elkaar in gesprek blijven. De medezeggenschapsraad speelt daar ook een rol in.
Samenwerken en dingen bespreekbaar maken vind ik belangrijke voorwaarden om de medezeggenschapsraad een goed werkend orgaan te laten zijn.

Cindy Toussain
cgroen@nutsschoolbezuidenhout.nl

 

Mw. Karin van der Linde (groep 3B)

Mijn naam is Karin van der Linde. Ik ben getrouwd, heb 2 dochtertjes en woon hier in de wijk.

Sinds 2014 werk ik op Nutsschool Bezuidenhout. Het mooiste aan dit beroep vind ik de grote rol die je speelt in het leven van een kind en het feit dat je echt een verschil kunt maken voor iedere individuele leerling in de klas. Het fijne aan deze school vind ik dat er een goede sfeer en omgang is tussen  leerlingen, ouders en leerkrachten. Hierdoor zijn veel dingen bespreekbaar en zijn er ook veel mogelijkheden om dingen op- en aan te pakken.  

Sinds 2015 zit ik in de Medezeggenschapsraad.  Deze rol sluit aan bij datgene wat voor mij het werk waardevol maakt: onderwerpen met elkaar kunnen bespreken, samen onderwijs verbeteren en aanpakken. Ik vind het fijn om een actieve rol te kunnen spelen in belangrijke ontwikkelingen binnen het onderwijs en bij ons op school.

 

Karin van der Linde

kvdlinde@nutsschoolbezuidenhout.nl

 

 

Saartje van Walstijn (leerkracht groep 7B)

Mijn naam is Saartje van Walstijn. Ik ben sinds het schooljaar 2019-2020 juf op de Nutsschool Bezuidenhout. Sinds dit jaar zit ik ook in de medezeggensschapsraad. Ik ben 3 jaar geleden afgestuurd aan de Pabo (Opleiden in de school-editie). Ik wil graag betrokken zijn bij het onderwijs, naast de verantwoordelijkheid die je hebt in de klas. Juf zijn is namelijk meer dan lesgeven. Het heeft ook te maken met het veranderen van onderwijs waar dat nodig is, meegaan met de tijd en vooral discussies starten waarbij je doel is om verder te komen. Ik hoop dat te kunnen meemaken in de medezeggensschapsraad.

 

Iris de Waard (leerkracht groep 6B)

Tekst volgt