Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR). De MR heeft invloed op het beleid van onze school. De MR heeft het recht van advies of instemming op voorgenomen besluiten van het schoolbestuur. Ook kan de MR zelf onderwerpen agenderen die de school of het onderwijs aangaan. De MR vergadert minimaal vijfmaal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. De verslagen zijn terug te vinden op deze pagina. Wilbert Vollebregt woont gedeelten van de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bij als adviseur.
De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Iedere geleding levert drie (of vier) leden, die door middel van een verkiezing worden gekozen uit hun eigen achterban. Een lid van de raad heeft zitting voor een periode van 4 jaar. Een lid kan ten hoogste tweemaal achtereen gekozen worden.


Belangrijke onderwerpen die in de MR besproken worden zijn: de onderwijskundige doelstellingen van onze school; het door de school gevoerde veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid; het toelatingsbeleid voor nieuwe leerlingen; de vakantieregeling (incl. de studiedagen); de huisvesting; de ouderbijdrage etc. Indien u een onderwerp wilt aandragen voor bespreking in de MR, dan kunt u mailen naar PM (MR_NutsschoolBezuidenhout@nutsschoolbezuidenhout.nl), of één van de leden van de MR persoonlijk aanspreken. 

De MR vergadert zo'n vijfmaal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar en de verslagen zijn hieronder te vinden:

 

Verslag vergadering 17 januari 2024

Verslag vergadering 13 september 2023

 

JAARVERSLAG schooljaar 22-23

Verslag vergadering 14 juni 2023

Verslag vergadering 12 april 2023

Verslag vergadering 8 februari 2023

Verslag vergadering 6 december 2022

Verslag vergadering 21 september 2022

 SAMENSTELLING MR NUTSSCHOOL BEZUIDENHOUT

Manon Triebel (ouder)

Tekst volgt

 

Hermieke Lorwa (ouder)

Ik ben moeder van twee kinderen die naar de Nutsschool gaan. In de afgelopen 'corona-jaren” heb ik mij gerealiseerd dat ouders een belangrijkere rol spelen bij het onderwijs van hun kinderen dan ik eerder dacht! Naast dat ik graag meehelp op school, wil ik ook graag meedenken met het beleid en de ontwikkeling van het onderwijs.

In de coronatijd heb ik met name het persoonlijk contact gemist met de school en de leerkrachten van mijn kinderen. De Zoom-sessies zijn toch echt anders dan een gesprek van mens tot mens. Ik vind het belangrijk dat de school blijft staan, en blijft zorgen, voor laagdrempelig contact tussen mensen, niet alleen van leerkracht en kind, maar ook tussen de mensen in het netwerk rondom het kind.
Ook vind ik het, onder andere, belangrijk dat wij onze kinderen niet belasten en voeden met de angst voor corona.

Vijftien jaar geleden heb ik mijn carrière als consultant bij een retail adviesbureau aan de wilgen gehangen om zelf een bloemenwinkel te starten. Nadat ik moeder werd, wilde ik minder gaan werken en heb ik de winkel verkocht. Sindsdien werk ik als freelancer in bloemenwinkels, tuincentra en horecazaken aan 'creaties en projecten'. Verder hou ik van buiten bezig zijn: ravotten met de kinderen, wandelen, fietsen en motorrijden.

Voor mij is het belangrijk dat het de rol van de ouders op school gewaarborgd blijft en dat het persoonlijk contact weer prioriteit krijgt in een wereld die steeds digitaler ingesteld is.

 

Klaas Renssen (ouder)

Onze dochter Emma (1c, 2022) gaat sinds 2021 met veel plezier naar de Nutsschool en als ouder wilde ik graag meer betrokken worden bij het reilen en zeilen binnen de school. Mede omdat ik vanuit mijn werk dagelijks belangen van vele mensen behartig heb ik mij daarom kandidaat gesteld als lid van de MR. Inmiddels neem ik met veel enthousiasme en plezier deel aan de MR en ben ik op die wijze actief betrokken bij de school waar mijn dochter (en straks: dochters) naar toe gaan. Daarnaast vind ik het een leuke bijkomstigheid dat ik op deze manier in de voetsporen van mijn eigen moeder treed, omdat zij ook altijd lid is geweest van de medezeggenschapsraad.

 

Irene van der Wal (ouder)

Tekst volgt

 

 

Karin van der Linde (leerkracht)

Mijn naam is Karin van der Linde. Ik ben getrouwd, heb 3 dochtertjes en woon hier in de wijk.

Sinds 2014 werk ik op Nutsschool Bezuidenhout. Het mooiste aan dit beroep vind ik de grote rol die je als leerkracht speelt in het leven van een kind en het feit dat je echt een verschil kunt maken voor iedere individuele leerling in de klas. Het fijne aan deze school vind ik dat er een goede vertrouwelijke sfeer en omgang is tussen leerlingen, ouders en leerkrachten. Hierdoor zijn veel dingen bespreekbaar en zijn er ook veel mogelijkheden om dingen op- en aan te pakken. Sinds 2015 zit ik in de Medezeggenschapsraad.  Deze rol sluit aan bij datgene wat voor mij het werk waardevol maakt: onderwerpen met elkaar kunnen bespreken, samen onderwijs verbeteren en aanpakken. Ik vind het fijn om een actieve rol te kunnen spelen in belangrijke ontwikkelingen binnen het onderwijs en bij ons op school.

 

Gerritje Drost (leerkracht)

Mijn naam is Gerritje Drost-Heikamp. Ik werk sinds 2019 op de Nutsschool Bezuidenhout. Ik ben gestart met de Pabo toen ik 46 jaar was en in Zuid-Afrika woonde en werkte. Tijdens mijn opleiding heb ik de kans gehad om op heel verschillende scholen stage te lopen; van de meest prestigieuze school in Johannesburg tot een lokale preschool voor kinderen van huishoudelijk personeel. Ik vind het geweldig om met kinderen te werken, ze houden je scherp. Ik ben een betrokken persoon en wil graag een actieve bijdrage leveren en meedenken. Er is maatschappelijk veel aandacht voor het onderwijs en dat heeft uiteraard ook een impact op de Nutsschool. Vandaar dat ik in schooljaar 22-23 aansloot bij de MR.

 

Anouk van Schaik (leerkracht)

Mijn naam is Anouk van Schaik en ik ben, na een twee jaar durende stage, sinds 2021 leerkracht op de Nutsschool. Een fijnere start als startende leerkracht kan ik niet wensen, het voelde als een warm bad waar ik in terecht kwam. Ook met de kinderen in mijn klas heb ik het elke dag ontzettend naar mijn zin. Het allermooiste vind ik de vertrouwensband die je met de kinderen binnen een jaar opbouwt, daar kunnen veel volwassenen een voorbeeld aannemen. Sinds schooljaar 23-24 ben ik aangesloten bij de MR. Dit omdat ik er van overtuigd ben dat er altijd ruimte is voor verbetering en ontwikkeling. Ik hoop dit dan ook, samen met mijn MR-collega’s naar verwachting te vervullen.

 

Femke van 't Leven (leerkracht)

Hoi allemaal! Ik ben Femke van 't Leven en sinds schooljaar 23-24 aangesloten bij de MR. Ik ben op dit moment 5 jaar werkzaam op de Nutsschool en ik kijk er naar uit om mijn steentje bij te dragen in de MR. Ik vind het interessant om met de MR mee te beslissen over onderwijsinhoudelijke zaken. Tevens vind het mooi om de verbintenis aan te gaan tussen school en ouder en met elkaar tot besluiten te komen.