Ouderbijdrage

Kik
Op Nutsschool Bezuidenhout vragen we ouders een vrijwillige bijdrage te doen om op school een aantal zaken te realiseren die we zonder deze vergoeding niet kunnen organiseren en waarvan we vinden dat ze essentieel zijn om aan te bieden via onze school.

De brief die wij versturen over de bijdrage kunt u hier downloaden.

 

Betaling kan hieronder gedaan worden. Voor rechtstreekse betaling verwijzen we u naar het rekeningnummer in de brief. Indioen u hieronder kiest voor betaling in twee termijnen wordt de tweede termijn afgeschreven op 1 juli as.

Bijlage 1 Besteding ouderbijdrage in schooljaar 2021-2022

 

Sport:

Onze vakleerkrachten worden voor drie dagen gefinancierd door de overheid (16.5 uur). Om de groepen 2 t/m 8 twee keer per week (groepen 1 één keer per week) les te laten krijgen van een vakleerkracht zijn op de twee resterende dagen ook vakleerkrachten benoemd. Deze twee dagen bekostigen we uit de ouderbijdrage. Ondanks de Coronamaatregelen zijn de meeste gymlessen dit schooljaar gewoon doorgegaan, deels omdat we de lessen naar buiten verplaatsten De kosten voor de gymlessen zijn dan ook tijdens de coronaperiode volgens de begroting doorgelopen.

 

Cultuur:

Alle groepen bezoeken per schooljaar minimaal twee voorstellingen (dans, theater, muziek, toneel) en twee lessen in het Museon. Vanuit gemeentelijke subsidie krijgen we een tegemoetkoming in deze kosten. Het restant wordt betaald uit de ouderbijdrage. Ook de kosten die we maken voor de lessen van schrijvers die de school bezoeken komen uit uw bijdrage.

 

Muziekles

In de Corona-situatie werd het geven van muziekles door de groepsleerkracht toegestaan. De vakleerkracht (die alle groepen tegenkomt in een kleine ruimte) kon géén muziekles geven in de periode tussen kerst- en voorjaarsvakantie en heeft toen andere werkzaamheden verricht voor de school.

Het doel is dat alle groepen muziekles van een vakleerkracht (30-45 minuten, eens per twee weken) krijgen. In deze lessen is een gevarieerd aanbod waardoor kinderen in aanraking komen met veel facetten van muziek. Er wordt soms gewerkt met instrumenten, er wordt aandacht besteed aan ritmes en melodieën, er worden liedjes aangeleerd, etc, etc). Per 1 maart starten de lessen weer.

 

Festiviteitenbijdrage

Een deel van de ouderbijdrage wordt besteed door de Ouderraad. De ouderraad bepaalt waar de bijdrage voor gebruikt wordt. Dit kunnen het schoolfeest, het Paasontbijt, de 5-decembercadeautjes zijn of –zoals in het verleden- bijdrages aan een geluidsinstallatie, sporttenues of een paar grote tafels met krukken.

 

 

Vink aan wat je wilt betalen:*
Bijdrage per kindTotaal
Totaal
Betaal in

Invoer:

Voornaam *
Achternaam *
Uw Email adres *
Naam kind(-eren) *
Groep(-en) *
Betalen:
Na het versturen van de bestelling word je doorgestuurd naar het betaalscherm waar je via de onderstaande methode kunt betalen:
iDEAL
* Verplichte velden