Ouderbijdrage

Kik
Op Nutsschool Bezuidenhout vragen we ouders een vrijwillige bijdrage te doen om op school een aantal zaken te realiseren die we zonder deze vergoeding niet kunnen organiseren en waarvan we vinden dat ze essentieel zijn om aan te bieden via onze school.

De brief die wij versturen over de bijdrage kunt u hier downloaden.

 

Betaling kan hieronder gedaan worden. Voor rechtstreekse betaling verwijzen we u naar het rekeningnummer in de brief.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt in het schooljaar 2020-2021 besteed aan de volgende doelen (Vanwege de Covid-pandemie is er een aanpassing in de doelen als dat nodig is):

 

Sport:

Onze vakleerkrachten worden voor drie dagen gefinancierd door de overheid (16.5 uur). Om de groepen 2 t/m 8 twee keer per week (groepen 1 één keer per week) les te laten krijgen van een vakleerkracht zijn op de twee resterende dagen ook vakleerkrachten benoemd. Deze twee dagen bekostigen we uit de ouderbijdrage. Ook schaffen we jaarlijks materialen aan die we zowel in de gymzaal

 

Cultuur:

Alle groepen bezoeken per schooljaar minimaal twee voorstellingen (dans, theater, muziek, toneel) en twee lessen in het Museon. Vanuit gemeentelijke subsidie krijgen we een tegemoetkoming in deze kosten. Het restant wordt betaald uit de ouderbijdrage. Ook de kosten die we maken voor de lessen van schrijvers die de school bezoeken komen uit uw bijdrage.

 

Muziekles

Alle groepen krijgen muziekles van een vakleerkracht (30-45 minuten, eens per twee weken). In deze lessen is een gevarieerd aanbod waardoor kinderen in aanraking komen met veel facetten van muziek. Er wordt soms gewerkt met instrumenten, er worden aandacht bestreed aan ritmes en melodieën, er worden liedjes aangeleerd, etc, etc).

 

Festiviteitenbijdrage

Een deel van de ouderbijdrage wordt besteed door de Ouderraad.  De ouderraad bepaalt waar de bijdrage voor gebruikt wordt. Dit kunnen het schoolfeest of de 5-decembercadeautjeszijn of –zoals in het verleden- bijdrages aan een geluidsinstallatie, sporttenues of een paar grote tafels met krukken.

 

 

 

 

Vink aan wat je wilt betalen:*
Bijdrage per kindTotaal
Totaal
Betaal in

Invoer:

Voornaam *
Achternaam *
Uw Email adres *
Naam kind(-eren) *
Groep(-en) *
Betalen:
Na het versturen van de bestelling word je doorgestuurd naar het betaalscherm waar je via de onderstaande methode kunt betalen:
iDEAL
* Verplichte velden