Ouderbijdrage

Kik
Op Nutsschool Bezuidenhout vragen we ouders een vrijwillige bijdrage te doen om op school een aantal zaken te realiseren die we zonder deze vergoeding niet kunnen organiseren en waarvan we vinden dat ze essentieel zijn om aan te bieden via onze school.

De brief die wij versturen over de bijdrage kunt u hier downloaden.

 

Betaling kan hieronder gedaan worden. Voor rechtstreekse betaling verwijzen we u naar het rekeningnummer in de brief.

De vrijwillige ouderbijdrage wordt besteed aan de volgende doelen:

 

 

Bijlage 1 Besteding ouderbijdrage in schooljaar 2018-2019

 

Sport:

Onze vakleerkrachten worden voor drie dagen gefinancierd door de overheid (16.5 uur). Om de groepen 2 t/m 8 twee keer per week (groepen 1 één keer per week) les te laten krijgen door een vakleerkracht zijn op de twee resterende dagen ook vakleerkrachten benoemd. Deze twee dagen bekostigen we uit de ouderbijdrage. Ook schaffen we jaarlijks materialen aan die we zowel in de gymzaal

 

Cultuur:

Alle groepen bezoeken per schooljaar minimaal twee voorstellingen (dans, theater, muziek, toneel) en twee lessen in het Museon. Vanuit gemeentelijke subsidie krijgen we een tegemoetkoming in deze kosten. Het restant wordt betaald uit de ouderbijdrage.

 

Muziekles

Alle groepen krijgen muziekles van een vakleerkracht (30-45 minuten, eens per twee weken). In deze lessen is een gevarieerd aanbod waardoor kinderen in aanraking komen met veel facetten van muziek. Er wordt soms gewerkt met instrumenten, er worden aandacht bestreed aan ritmes en melodieën, er worden liedjes aangeleerd, etc, etc)

 

Festiviteitenbijdrage

Een deel van de ouderbijdrage wordt besteed door de Ouderraad.  De ouderraad bepaalt waar de bijdrage voor gebruikt wordt. Dit kunnen het schoolfeest of de 5-decembercadeautjeszijn of –zoals in het verleden- bijdrages aan een geluidsinstallatie, sporttenues of een paar grote tafels met krukken.

 

Franse les

Voor de leerlingen in groep 8 wordt wekelijks een facultatieve les in de Franse taal aangeboden. Dit gebeurt op de woensdagochtend vóór schooltijd. Ouders betalen hiervoor een symbolische bijdrage als hun kind deelneemt aan de les. De overige kosten komen uit de opbrengst van de ouderbijdrage.

 

 

Vink aan wat je wilt betalen:*
Bijdrage per kindAantal kinderenTotaal
Ouderbijdrage eerste kind€ 200,001
Ouderbijdrage tweede kind€ 185,001
Ouderbijdrage derde en vierde kind€ 170,00
Totaal
Betaal in

Invoer:

Voornaam *
Achternaam *
Uw Email adres *
Naam kind(-eren) *
Groep(-en) *
Betalen:
Na het versturen van de bestelling word je doorgestuurd naar het betaalscherm waar je via de onderstaande methode kunt betalen:
iDEAL
* Verplichte velden