Ouderbijdrage

Op Nutsschool Bezuidenhout vragen we ouders een vrijwillige bijdrage te doen om op school een aantal zaken te realiseren die we zonder deze vergoeding niet kunnen organiseren en waarvan we vinden dat ze essentieel zijn om aan te bieden via onze school.

De brief die wij versturen over de bijdrage kunt u hier downloaden.

 

Betaling kan hieronder gedaan worden. Voor rechtstreekse betaling verwijzen we u naar het rekeningnummer in de brief. Indien u hieronder kiest voor betaling in twee termijnen wordt de tweede termijn afgeschreven op 1 april as.

Besteding ouderbijdrage in schooljaar 2023-2024

 

Sport:

Onze vakleerkrachten worden voor drie dagen gefinancierd door de overheid (16.5 uur). Om de groepen 3 t/m 8 twee keer per week (groepen 1 één keer per week) les te laten krijgen van een vakleerkracht zijn op de twee resterende dagen ook vakleerkrachten benoemd. Deze twee dagen bekostigen we uit de ouderbijdrage.

 

Cultuur:

Alle groepen bezoeken per schooljaar minimaal twee voorstellingen (dans, theater, muziek, toneel) en twee lessen in het Museon. Vanuit gemeentelijke subsidie krijgen we een tegemoetkoming in deze kosten. Het restant wordt betaald uit de ouderbijdrage. Ook de kosten die we maken voor de lessen van schrijvers die de school bezoeken komen uit uw bijdrage.

 

Muziekles

Het doel is dat alle groepen muziekles van een vakleerkracht (30-45 minuten, eens per twee weken) krijgen. In deze lessen is een gevarieerd aanbod waardoor kinderen in aanraking komen met veel facetten van muziek. Er wordt soms gewerkt met instrumenten, er wordt aandacht besteed aan ritmes en melodieën, er worden liedjes aangeleerd, etc, etc). De lessen voor de groepen 1 en 2 worden gegeven op donderdagochtend. Voor de groepen 3 t/m 8 is dat op de vrijdag.

 

Festiviteitenbijdrage

Een deel van de ouderbijdrage wordt besteed door de Ouderraad. De ouderraad bepaalt waar de bijdrage voor gebruikt wordt. Dit kunnen het schoolfeest, het Paasontbijt, de 5-decembercadeautjes zijn of –zoals in het verleden- bijdrages aan een geluidsinstallatie, sporttenues of een paar grote tafels met krukken.

Vink aan wat je wilt betalen:*
BedragAantal kinderenTotaal
Ouderbijdrage eerste kind€ 200,001
Ouderbijdrage tweede kind€ 180,001
Ouderbijdrage derde en vierde kind€ 170,00
Totaal
Betaal in

Invoer:

Voornaam *
Achternaam *
Uw Email adres *
Naam kind(-eren) *
Groep(-en) *
Betalen:
Na het versturen van de bestelling word je doorgestuurd naar het betaalscherm waar je via de onderstaande methode kunt betalen:
iDEAL
* Verplichte velden