Ouderraad

De Ouderraad organiseert diverse activiteiten en evenementen of helpt bij de organisatie hiervan. Het betreft hier onder andere de organisatie van het Zomerfeest, het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het Paasontbijt, etc.
De Ouderraad van de Nutsschool Bezuidenhout organiseert elk jaar het Zomerfeest en helpt bij de organisatie van diverse activiteiten en evenementen die op school plaatsvinden. Bijvoorbeeld hulp bij het Sinterklaasfeest, de Kerstviering, het Paasontbijt, etc.

 

De Ouderraad wordt gevormd door de klassenouders en enkele andere enthousiastelingen. Op deze manier is uit elke klas (minstens) één ouder vertegenwoordigd. Als klassenouder ben je op een andere manier betrokken bij de klas van je kind en bij school!

 

Ieder schooljaar wijzigt de samenstelling van de Ouderraad, onder andere als gevolg van klassenouders van leerlingen die de school verlaten (groep 8). Ook kan het zijn dat een klassenouder die één of meerdere jaren klassenouder is geweest, andere ouders de kans wil geven om klassenouder te zijn. Deze wijzigingen gebeuren meestal aan het einde van een schooljaar. Er is geen maximale zittingsperiode in de Ouderraad.

 

De Ouderraad ontvangt vanuit de vrijwillige ouderbijdrage een bedrag van 8 euro per leerling per schooljaar om alle activiteiten te kunnen bekostigen. Voor kinderen die na 1 januari bij ons op school zijn gekomen is dat 4 euro.

 

Bent u nieuwsgierig wat een klassenouder zoal doet? Lees dan deze Leidraad.

 

De inhoud van de Leidraad kunt u op deze pagina bekijken.

 

De ouderraad is op het volgende mailadres te bereiken: ouderraadnutsbzh@hotmail.com.