Schoolmelk

Leerlingen kunnen een abbonnement nemen op de schoolmelk. Dit kan voor bij het 10-uurtje en/of voor bij de lunch. Het aanmelden voor de schoolmelk doet een ouder zelf op de website van  Campina